Wednesday, February 6, 2013

5S BPO


POLISI AMALAN 5S BPO
Meningkatkan Kepuasan Dan Produktiviti Bahagian Dengan Persekitaran Yang Kondusif Melalui Kejayaan Perlaksanaan amalan 5S dan penambahbaikan Berterusan

No comments:

Post a Comment