Monday, February 4, 2013

Persekitaran Lestari BPO

Disember  2011 telah dilancarkan "Sudut Lestari" BPO, dimana kearah pelestarian UTM. ianya telah dilancarkan oleh En. Abdul Jalel bin Ahmad selaku Ketua Jabatan . Sambutan menggalakkan dari semua staf dan lebih lestari kearah penjimatan kos dan inovasi staf terhadap  Amalan 5S.
semasa dilancarkan Kotak Lestari
Inilah hasilnya inovasi oleh staf agar peti sebut harga yang tidak digunakan lagi,dijadikan salah satu tempat penyimpanan bahan buangan komputer/bateri rosak yang boleh dikitar semula.
Ini jugak kotak kertas terpakai yang akan dibunag telah diasingkan,mengikut kategori, agar mudah membezakan kertas yang boleh dikitar semula. Ianya mengelakkan pembaziran kertas. Hasilnya kertas terpakai boleh digunakan untuk kertas deraf juga mendatangkan sumber kewangan sekiranya ianya boleh dijual. Staf lebih berhemah dan menghormati alam sekitar." Green Office".
Sudut Kualiti Pejabat Kami, memuatkan segala maklumat berkenaan 5S

No comments:

Post a Comment