Sunday, February 24, 2013

Kebersihan

"Dari Abi Malik 'Ash'ari berkata: Sabda Rasulullah Sallahu Alaihi Wassalam: Kebersihan itu sebahagian daripada iman" (Riwayat Al-Imam Muslim)


Dalam Islam menjaga kebersihan dan mewujudkan suasana yang bersih serta selesa menjadi satu tuntutan kerana ia berkait rapat dengan menjaga kesihatan. Kebersihan adalah asas kepada kesihatan. Islam amat menyukai orang yang cintakan kebersihan serta sentiasa menjaga kebersihan diri kerana sihat adalah suatu nikmat  Allah SWT yang amat besar nilainya yang perlu dijaga dan dipelihara. Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 222:
            Maksudnya: “Kebersihan itu sebahagian daripada iman”.(Riwayat Muslim)
  
Oleh itu sama-sama kita mengamalkan kebersihan dan persekitaran yang kondusif agar nilai-nilai murni dapat diterapkan di organisasi itu sendiri. 

No comments:

Post a Comment