Tuesday, February 5, 2013

Audit Silang 5S

Audit silang 5S telah diadakan pada 21.1.2013 di seluruh Pejabat Pendaftar. Semua Unit Pendaftar terutama AJK yang telah mengikuti Kursus Audit 5S telah membuat audit silang bagi tujuan mempraktikan audit mengikut garispanduan yang ditetapkan oleh MPC. Merka terdiri dari semua unit berlainan yang cuba mengaudit dibahagian lain. Bertukar-tukar pendapat dan teguran yang membina bagi penambahbaikan.
.
Hasil Auditor BPO ke BPA
Auditor BPO yang ditugaskan ke BPA
 Para auditor dari BPO yang dilantik
 Ini pula Auditor dari BPA mengaudit BPO kira silang la tu..

No comments:

Post a Comment